Aktualności
KOMUNIKAT - PRZEKAŻ NAM 1 %

PRZEKAŻ NAM 1 % swojego podatku

Szanowni Państwo - Członkowie i Przyjaciele Klubu Sportowego Energetyk

Już wkrótce rozpoczniemy składanie w Urzędzie Skarbowym deklaracji podatkowej ( PIT ) za 2014 rok. Jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się na jaki cel przekazać 1 % swojego podatku prosimy o przekazanie zdeklarowanej kwoty na naszą działalność statutową.

W deklaracji podatkowej należy wpisać nr KRS 0000040813 koniecznie z dopiskiem dla Klubu Sportowego Energetyk .

Obiecujemy wykorzystać otrzymane środki na działalność sportowo rekreacyjną.


Dziękujemypit1

 
Podziękowanie
Szanowni Państwo – Członkowie i Przyjaciele Klubu Sportowego Energetyk

Zarząd Klubu Sportowego Energetyk składa podziękowanie wszystkim darczyńcom , którzy zdecydowali się przekazać 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok na działalność statutową klubu .Otrzymane od Państwa środki wykorzystane zostaną zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
KS Energetyk informuje
Przypominamy wszystkim członkom KS Energetyk o obowiązku uiszczenia składek członkowskich na 2015 rok .

Wpłatę można dokonać na konto bankowe  klubu ( nr  w zakładce  Kontakt ) lub bezpośrednio w sekretariacie .
 
Sporty zimowe

nartyZachęcamy do czynnego udziału w działalności Sekcji Sportów Zimowych,  a przede wszystkim do doskonalenia swoich umiejętności w zimowych dyscyplinach sportowych.

 
Szkółka bokserska
boks01Zapraszamy chętnych chłopców w wieku od 10 do 14 lat posiadających twardy charakter, mocne pięści i wolę walki do spróbowania swoich sił w  męskim sporcie..
 
Młodzi lekkoatleci
atletyka01Klub Sportowy Energetyk zaprasza uzdolnioną młodzież na zajęcia sportowe rocznik 1989.